تولید 1250 تن پنبه در حسکه

حسكه-سانا

از آغاز فصل برداشت پنبه تاکنون، بیش از 1250 تن از پنبه استان حسکه برداشت شده است.

مهندس جلال بلال مدیر اداره کل تولید کشاورزی استان حسکه اعلام کرد از آغاز فصل برداشت پنبه استان حسکه تاکنون، بیش از 1250 تن از آن برداشت شده است.

وی سطح زیر کشت پنبه در این استان را 350 هکتار ذکر کرد.