بامشاركت تعدادی از شاعران وهنرمندان … شب شعری و آوازی در مرکز فرهنگی طرطوس

طرطوس- سانا
مرکز فرهنگی عربی طرطوس جشن شامل اجرای آهنگ ها ومنظومه های شعری درباره میهن وعشق به میهن واجرای قطعات موسیقی شرقی وغربی همراه گیتار وبوزوک وعود می باشد, برگزار کرد.
شاعر لينا غزاله اشاره كرد كه مجموعۀ از منظومه های شعری اختصاص داده شده به افراد ارتش عربی سوری که از میهن خود را با خون وجان حمایت می کنند؛ ارائه کرد.
شاعر حسن بعيتي بيان كرد كه قصيده “بجع-قو ” درباره ميهن وعشق به ميهن ومحبت صحبت مي كند ، و بر اهميت اين شب شعري كه شامل خواندن شعر و آواز خواندن وموسيقي تاكيد كرد.
هرمند بهجت ونوس مجموعۀ از ترانه ها خواند وگفت که این شب ادامه زندگی در سوریه را منعکس می کند, ودر گسترش فرهنگ وعشق به زندگی از طریق شعر و موسیقی را کمک می کند.
هانی طعمه/حسین حبیب
ت-م