وزیر خارجه ونزوئلا: گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر پر از دروغ است

کاراکاس – سانا

وزیر خارجه ونزوئلا تاکید کرد که گزارش سازمان ملل درباره ادعاهای نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت ­های غیر انسانی در ونزوئلا پر از دروغ است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، خورخه آریزا وزیر خارجه ونزوئلا گفت: یک تیم ساختگی تحت کنترل دولت ­های وابسته به واشنگتن هستند، آن گزارش را از راه دور و بدون دقت روشمند علیه ونزوئلا کرده است.

بازرسان سازمان ملل در گزارش خود ادعا کرده بوند که مادورو و اعضای دولتش جنایت های علی انسانیت مرتکب شدند.