تاکید المعلم و گراندی بر ضرورت هماهنگی دائمی با مقامات ملی سوریه برای تقویت کمک رسانی و اجرای پروژه های حامی شهروندان

دمشق-سانا

ولید المعلم معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کشور با فیلیپو گراندی کمیسارعالی پناهجویان سازمان ملل متحد، و هیات همراه دیدار کرد.

در این دیدار فعالیت های مختلف سازمان ملل در امور پناهندگان در جمهوری عربی سوریه و راه های افزایش همکاری و هماهنگی فیمابین آن سازمان و دولت سوریه جهت اطمینان از تحویل کمک های بشردوستانه و حمایت از شهروندان سوری مورد بحث قرار گرفت.

المعلم در این دیدار به اهمیت هماهنگی سازمان ملل در امور پناهندگان در سوریه که در سوریه فعالیت می کند، با دولت جهت حمایت از شهروندان سوریه در مقابله با پیامدهای جنگ تروریستی و اقدامات یکجانبه علیه کشور  اشاره کرد.

از سوی دیگر، گراندی درمورد فعالیت های سازمان ملل در امور پناهندگان در سوریه و پروژه هایی که توسط این سازمان  با هماهنگی با دولت سوریه در سوریه به اجرا می رسد، صحبت و بر اهمیت تلاش ها برای افزایش شمار پناهجویانی که باید به روستاها و شهرهای خود بازگردند.

گراندی در این دیدار دلت سوریه را برای حمایت از فعالیت های این سازمان در سوریه مورد قدردانی قرار داد و بر آمادگی سازمان برای هماهنگی دائمی با دولت سوریه تاکید کرد.