استقرار 3 آمبولانس در نقطه اضطراری در نزدیک مکان وقوع آتش سوزی در الفریکه

حماه – سانا

اورژانس استان حماه با اشاره به گسترش آتش سوزی در منطقه الفریکه گفت: آمبولانس های اورژانس در نقطه اضطراری مستقر شده اند تا در صورت نیاز به مردم و وآتش نشانان، خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.

مدیر اورژانس استان حماه اظهار کرد: از اولین ساعات پس از وقوع آتش سوزی اورژانس استان حماه جهت حضور در منطقه و ارائه خدمات تخصصی اقدام به هماهنگی با ارگانهای مرتبط با امر بهداشت و درمان نمود.

مدیر اورژانس استان حماه افزود: تیم بهداشت و درمان بصورت ثابت در محل نقطه اضطراری مستقر شده تا خدمات مورد نیاز را ارائه کند.