ارتش مقرهای گروه های تروریستی در ریف ادلب هدف قرار می دهد وشماری از آن ها را در ریف حمص والحسکه از بین می برد

استان ها-سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها وابسته به گروه های تکفیری تروریستی در ریف ادلب کشته وزخمی بر جا می گذارد.

منبع نظامی به سانا یاد کرد که یگان ها از ارتش ونیروهای مساح ضربات متوالی به مقرهای گروه های تروریستی در غرب ادلب انجام دادند که موجب کشته وزخمی شدن شماری از تروریست ها در کورین ومنطقه سهل الروج وروستای تل غزال جنوب جاده ادلب-لاذقیه شد.

منبع به کشته وزخمی شدن تعدادی دیگر از تروریست ها در روستای الزیاره واقع در مرز اداری مشترک با استان حماه شمال دشت الغاب که تله های باستانی اش که قدمتش به 4 هزار سال قبل برمی گردد دستخوش عملیات تخریب وقاچاقچی بخش بزرگی به سوی ترکیه شدند، اشاره کرد.

صفحه های انترنیتی در شبکه های اجتماعی اطلاعات موکد که وقوع انفجار داخل کارخانه تولید بست های بمب کذاری شده در شهرک کفرومه واقع در ریف ادلب منجر به کشته شدن چند تروریست از قبیل مصعب عبد العزیز الرحمون شد. اشاره کردند

از بین بردن شماری از تروریست های “داعش” در منطقه مفرق البترول در ریف الحکسه شرقی

در این میان یگان ها از ارتش ونیروهای مسلح طی امروز شماری از اعضای گروه تروریستی “داعش” که جنایات در حق اهالی در ریف حسکه شرقی بواسطه مزدوران تکفیر اش که اغلب شان از ترکیه با کمک رژیم اخوانی اردوغان نفوذ کرده، مرتکب می کردند، به هلاکت رساندند.

خبرنگار سانا در حسکه گزارش داد که یگان از ارتش با همکاری گروه های دفاع مردمی با انواع اسلحه متنوع با تروریست های گروه “داعش” در منطقه البترول واقع شرق شهر الحسکه با فاصله 30کم درگیر شدند.

خبرنگار افزود که درگیرهای موجب کشته وزخمی شدن تعداد زیادی از تروریست های گروه داعش ومنهدم کردن چند خودرو که مورد استفاده تروریست ها در اقدامات تروریستی به هدف ارعاب مردم منطقه که متعرض به تخریب و آوراگی اغلب سکنه به علت ترس وبیم از گروه داعش وافکار تکفیری ظلامی اش که با تمام ارزش های انسانی تناقض دارد، شد.

ت-م

 

 

 

شاهد أيضاً

عبداللهیان: ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه را رد می کند