نهالستان استان دمشق… کاشت نهال ها وگیاهان زینتی به منظور زیبا سازی شهر دمشق

دمشق-سانا

شاهد أيضاً

بالگردها به عملیات خاموش کردن آتش سوزی جنگل های کوه الشعره ادامه می دهند

بالگردها به عملیات خاموش کردن آتش سوزی جنگل های کوه الشعره ادامه می دهند