وزارت بهداشت : دو پرواز هفتگی از فرودگاه بین‌المللی دمشق برای بازگرداندن سوری‌ها به کشور انجام می شود

 دمشق – سانا

وزارت بهداشت اعلام کرد: تیم دولتی مسؤول مقابله با ویروس کرونا تصمیم به انجام دو پرواز هفتگی از طریق فرودگاه بین‌المللی دمشق  برای بازگرداندن سوری‌ها به کشور گرفت.

وزارت بهداشت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از روز ۲۲ اوت دو پرواز به صورت هفتگی از فرودگاه بین‌المللی دمشق برای بازگرداندن سوری‌ها به کشور انجام خواهد شد.