انتخاب حموده صباغ به عنوان رئیس مجلس خلق

دمشق – سانا

امروز انتخابات دفتر مجلس خلق برگزار شد و نمایندگان مجلس «حموده صباغ» را به عنوان رئیس مجلس برگزیدند.

براساس ماده/29/ آیین نامه مجلس خلق، دفتر مجلس متشکل از رئیس مجلس و معاون ایشان، دو منشی و دو ناظر است و دوره آن یک سال میلادی است.

همچنین در انتخابات دفتر مجلس، «محمد اكرم العجلانی» به عنوان جانشین رئیس مجلس برگزیده شد.

«سلوم السلوم»و «ميساء صالح» به عنوان دو منشی مجلس و«محمد سليمان الأبرش» و «فايزه العذبه» نیز به عنوان دو ناظر مجلس برگزیده شدند.‎

غیاث جاویش