وزارت بهداشت: بهبودی /18/ نفر مبتلا به ویروس کرونا در کشور و بنا بر این تعداد بهبود یافتگان به /364/ رسید

وزارت بهداشت: بهبودی /18/ نفر مبتلا به ویروس کرونا در کشور و بنا بر این تعداد بهبود یافتگان به /364/ رسید

شاهد أيضاً

کرونا بیش از یک میلیون و 164 هزار تن را در سراسر جهان به کشتن داد

پایتخت ها ــ سانا از همان آغاز شیوع، کرونا تعداد مبتلایان به آن را در …