مرمت بخش غربی کاخ باستانی الزهراوی در حمص آغاز شد

حمص – سانا

اداره آثار باستانی حمص به مرمت بخش غربی کاخ باستانی الزهراوی در شهر قدیمی شروع کرده است.

رئیس بخش اداره آثار باستانی حمص به خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: پروژه مرمت بخش غربی کاخ باستانی الزهراوی سه ماه طول خواهد کشید و هزینه آن ۲۰ میلیون لیر سوریه برآورد می‌شود و شامل مرمت دیوارها، سقف و سالن اصلی است که بخش‌های غربی و شرقی کاخ را از هم جدا می‌کند.

وی افزود: این کاخ توسط گروه‌های تروریستی که شهر قدیمی اشغال کرده بودند تخریب شد.

رئیس بخش اداره آثار باستانی حمص توضیح داد: کاخ باستانی الزهراوی که به دوره مملوکی باز می‌گردد، یکی از مهم‌ترین بناهای باستانی در شهر حمص به شمار می رود.

غیاث جاویش