قیام قبایل عربی الجزیره سوریه علیه شبه نظامیان/قسد/ و نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه

دير الزور- سانا

خشم و اعتراضات مردمی علیه حضور نیرو‌های اشغالگر آمریکایی و ترکیه ای و شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا موسوم به /قسد/ شهرک ها و شهرهای الجزیره را فرا گرفته است.

نقش شبه نظامیان /قسد/ در اجرای طرح های واشنگتن برای چباول منابع و تقسیم سوریه خشم قبایل و عشایر عربی را به دنبال داشت که خواستار یکپارچگی همه تلاش ها برای بیرون راندن شبه نظامیان /قسد/ و نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیه ای شدند.

شبه نظامیان /قسد/ علی رغم توسط به ربودن شدن افراد و انجام حملات به شهرک ها و روستاهای حومه دیر الزور از جمله الطيانه، ذيبان، الحوايج و الشحيل اما نتوانستند مردم را که خواهان خروج شبه نظامیان و نیروهای اشغالگر آمریکا هستند ساکت کنند.

فرزندان قبیله عربی «العكيدات» در دیر الزور علیه نیروهای اشغالگر آمریکا و مزدوران آنان یعنی شبه نظامیان/قسد/ دست به تظاهرات زندند و تعدادی از چهره ها و فرزندان این قبیله درپی حملات بزدلانه شبه نظامیان/قسد/ و نیروهای آمریکایی به شهادت رسیدند.

در همین راستا شورای شیوخ و بزرگان قبایل سوریه از مردم خواست تا دوشادوش یکدیگر در جبهه‌ای واحد علیه اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای بایستند.

شورای شیوخ و بزرگان قبایل سوریه جنایت ترور برخی چهره‌های قبیله ‌ای یا عشایر عربی در دیر الزور را محکوم و تاکید کرد: این روش در راستای تلاش اشغالگران آمریکایی برای فتنه انگیزی میان فرزندان عشایر و قبایل عربی این منطقه است.

شیوخ و بزرگان عشایر عربی در منطقه الجزیره همچنین خواستار آغاز مقاومت مردمی علیه اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای و مزدوران آنان و آزادسازی کامل خاک سوریه از اشغالگران شدند.  

شایان به ذکر است که حومه دیر الزور شاهد تظاهرات مداوم در محکومیت اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا /قسد/ است.

غیاث جاویش