اولین سفر قطار باری حامل غلات از بندر طرطوس به سیلوهای سبینه در ریف دمشق

ريف دمشق-سانا

پس از نه سال وقفه، امروز یک قطار باری حامل غلات بندر طرطوس را ترک کرد و راهی سیلوهای سبینه در ریف دمشق شد.

علی حمود، وزیر حمل و نقل کشورمان طی اظهارات وی به خبرنگاران گفت: این قطار حامل 1000 تن غلات بندر طرطوس را ترک کرد و صبح امروز وارد سیلوهای سبینه در ریف دمشق شد.

حمود توضیح داد: متخصصان مؤسسه عمومی خطوط ریلی کشورمان موفق به تعمیر 309 کیلومتر از خط آهن طرطوس و وصل کردن آن به سیلوها و کارخانه های آردسازی سبینه شده اند.