وزارت آموزش و پرورش کشورمان نتایج امتحانات نهایی دوره متوسطه اول سال تحصیلی 2019-2020 را اعلام کرد

دمشق-سانا

امروز وزارت آموزش و پرورش کشورمان نتایج امتحانات نهایی دوره متوسطه اول سال تحصیلی 2019-2020 را اعلام کرد

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: 68.65 درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول و 89.98 درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول شرعی موفق و /58/ دانش آموز در استان های مختلف موفق به کسب نمرات کامل امتحانات دوره متوسطه اول یعنی 3100/3100 شده اند.

غ