کشف و ضبط تسلیحات در منطقه جنوبی از جمله مین های ساخت آمریکا و اسرائیل

دمشق-سانا

خبرنگار سانا از کشف و ضبط تسلیحات به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی از جمله مین های ساخت آمریکا و اسرائیل خبر داد.