عــاجــل لاوروف در پاسخ به سوال خبرنگار /سانا/ در مسکو: اقدامات آمریکا در سوریه از جمله تسلط بر اراضی آن، غارت ثروت های این کشور و حمایت از شبه نظامیان نقض صریح قطعنامه سازمان ملل شماره 2254 که مفاد آن احترام به حاکمیت و وحدت اراصی سوریه است، محسوب می شود