درخواست بانک مرکزی سوریه از تاجران و شهروندان برای انجام معاملات مالی از طریق کانال‌های بانکی قانونی

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوریه از صاحبان واحدهای اقتصادی و شهروندان خواست تا معاملات مالی خود از طریق کانال‌های بانکی قانونی انجام دهند تا از تحمل خطرات بزرگ، مجازات قانونی و زیان های مالی سنگین مصون باقی بمانند.

بانک مرکزی سوریه در بیانیه‌ای تایید کرد: بانک همچنان به اجرای اقدامات اخیر خود برای منظم کردن بازار ارز خارجی ادامه می دهد.

بانک مرکزی همچنین در این بیانیه ای از صاحبان واحدهای اقتصادی و شهروندان خواست تا از مشارکت در بازار سیاه بپرهیزند و به اطلاعات نادرست درباره قیمت ارز که توسط وب سایت ها و اپلیکیشن ها منتشر می شود، توجه نکنند.

غیاث جاویش