وزارت آموزش و پرورش: 1 سپتامبر زمان شروع سال تحصیلی است

دمشق – سانا

وزارت آموزش و پرورش سوریه اعلام کرد که شروع سال تحصیلی جدید 1 سپتامبر ماه است.

وزارت آموزش و پرورش سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مقاطع مختلف سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) درسراسر استان های سوریه در1 سپتامبر ماه نواخته خواهد شد.