سوری ها: فقط ملت سوریه در مورد انتخاب نمایندگان و ترسیم آینده كشور خود تصمیم می‌ گیرند

استان ها – سانا

شهروندان سوری تاکید کردند به این خاطر در انتخابات شرکت می کنند، زیرا تصمیم گیرندگان در انتخاب نمایندگان و ترسیم آینده كشور هستند.

شرکت کنندگان در انتخابات تاکید كردند که مشارکتشان در این رویداد حامل این پیام است که آنان به دور از دیکته های خارجی، آینده کشورشان را به دست خود رقم می زنند و تنها آنها در این زمینه تصمیم گیرنده هستند.

در لاذقیه دو شهروند سوری به نامهای نصر الاخرس و فواز سلوم به خبرنگار سانا گفتند: به مرکز اخذ رای آمده ایم تا حق انتخاباتی خود را اعمال کنیم و به کسانی رای بدهیم که به آنان اعتماد داریم.

آنان ابراز امیدواری کردند که نمایندگان جدید مجلس خلق سوریه به مسئولیت هایی که بر عهده آنهاست به نحو احسن عمل کرده و نهایت تلاشهای خود را برای تدوین قوانینی به کار بگیرند که به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان  بازگرداندن سوریه به جایگاه پیش از جنگ تروریستی کمک کند.

از سوی دیگر خانم نجاه حماد به خبرنگار سانا گفت: مشارکت گسترده در این رویداد انتخاباتی در سایه شرایط کنونی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

جوان محمد غانم هم ابراز امیدواری کرد که شماری از جوانان به مجلس خلق راه یابند به ویژه با توجه به اینکه شعار مرحله آتی، بازسازی سوریه و رونق و رشد اقتصادی است که مستلزم خون تازه و نسل فرهیخته با افکار مبتکرانه و خلاقانه و طرحهای بلندپروازانه واقع گرایانه است.

نبیل عبید از ساکنان شهر شهبا در استان سویداء گفت: مشارکت در انتخابات یک حق قانونی و وظیفه ملی است.

شهروند بشیر الشحف هم تصریح کرد: انتخابات نشانگر عزم و اراده زندگی شهروندان سوریه پس از سالها جنگ تروریستی است.

اسقف کلیسای  اتحادیه ملی انجیلی در سویداء همچنین به اهمیت مشارکت همه قشرهای ملت سوریه در این انتخابات اشاره کرد تا آینده کشورشان را بسازند و همچنین با مشارکت خود، بر ایستادن در کنار وطن و حمایت از آن در رویارویی با جنگ تروریستی و محاصره اقتصادی تاکید کنند که بیش از 10 سال است در معرض آن قرار دارند.

در طرطوس هم شماری از شهروندان بر ضرورت مشارکت در انتخابات و شرکت در تصمیم گیری تاکید می کنند.

شهروند شوکت عطیه گفت: تدابیر پیشگیرانه به همه اجازه داده در فضاهای دلپذیر و راحت در انتخابات شرکت کنند.

شهروند احمد حمود هم خاطر نشان کرد: نمایندگان جدید مجلس باید برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان تلاش کنند.

خانم نزیهه حسن گفت: همه باید با اعمال این حق قانونی و وظیفه ملی در انتخابات شرکت کنند که این مشارکت آغازی برای راه ساخت آینده است.

غیاث جاویش