انتخابات مجلس خلق؛ رقابت 1656 نامزد از جمله 200 بانو برای 250 کرسی

دمشق – سانا

از صبح امروز هیچ یک از نامزدها حق هیچگونه تبلیغات انتخاباتی ندارند و کمپین‌های آنها در همه رسانه‌ها طبق قانون انتخابات متوقف می‌شود.

انتخابات مجلس خلق فردا ساعت هفت صبح آغاز می شود و مردم برای انتخاب نمایندگان به پای صندوقهای رای می روند.

در این انتخابات 1656 نامزد از جمله 200 بانو برای تصدی 250 کرسی در مجلس با یکدیگر رقابت می کنند.

مجلس خلق سوریه نام هیئتی است که متولی قوه مقننه بوده و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد دولت بخشی از وظایف آن به شمار می آید.

همچنین از جمله وظایف مجلس خلق تصویب بودجه عمومی، اعلام جنگ و صلح، تصویب پیمان های خارجی است به اضافه اینکه بر دولت نظارت دارد به این ترتیب که می تواند از وزیران توضیح بخواهد و از یکی از وزیران یا دولت به طور کامل سلب اعتماد کند.

غیاث جاویش