صدها هزار غیر نظامی در حسکه از کمبود آب آشامیدنی به دلیل اشغال ایستگاه پمپاژ آب علوک توسط ترکیه رنج می‌برند

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان ایستگاه پمپاژ آب علوک اشغال کرده اند که تنها منبع تامین آب آشامیدنی حسکه و حومه آن است.

علی‌رغم از سرگیری فعالیت ایستگاه پمپاژ آب علوک پس ۱۴ روز وقفه، آب هنوز به خانه‌های زیادی به ویژه خانه های واقع در مرکز شهر حسکه نرسیده است.

محمود العكله مدیر اداره آب شرب حسکه به خبرنگار/سانا/ توضیح داد: اشغالگران ترکیه و مزدوران آنان عمدا پمپاژ آب را کاهش داده اند و فقط از یک پمپ آب استفاده می کنند  در حالی که پمپاژ آب به شکل معمولی به استفاده از 5 تا 6 پمپ نیاز دارد و به همین دلیل آب به اغلب خانه‌ها در شهر نمی ‌رسد.

مدیر اداره آب شرب حسکه تاکید کرد: تنها راه‌حل مشکل آب آشامیدنی، خروج اشغالگران ترکیه و مزدوران آنان از ایستگاه پمپاژ آب علوک است تا کارگران این ایستگاه بتوانند پمپاژ آب را از سر بگیرند.

غیاث جاویش