وزارت امور خارجه: تصمیم سازمان تسلیحات شیمایی در مورد سوریه نشانگر سیاسی بودن عملکرد آن است

دمشق – سانا

جمهوری عربی سوریه نگرانی خود را نسبت به تهدیدات و فشارها اعمال شده توسط گروهی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه برای تصویب قطعنامه غربی در ۹۴ نشست شورای اجرایی سازمان منع تسلیحات شیمیایی ابراز داشت.

وزارت امور خارجه و مهاجران کشورمان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روسیه، ایران و چین به این پیش‌نویس قطعنامه رای مخالف دادند، در حالی که ۹ کشور به قطعنامه غربی رای ممتنع دادند.

وزارت امور خارجه افزود: تصمیم غربی براساس نتایج گمراه ‌کننده ‌ای است که توسط تیم غیرقانونی  موسوم به” شناسایی” درباره سه حادثه ادعایی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در استان حماه در مارس ۲۰۱۷  ارائه شد.

این حوادث ساختگی توسط تروریست‌ها “جبهه النصره” با کمک بازوی آن یعنی گروه “کلاه سفید ها” مورد حمایت آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان انجام شد.

وزارت امور خارجه توضیح داد: اتخاذ این تصمیم شکاف بین کشورهای عضو سازمان را عمیق تر می كند، این تصمیم نشانگر سیاسی بودن عملکرد سازمان است.

وزارت امور خارجه افزود: تصمیم غربی براساس نتایج گمراه ‌کننده ‌ای است که توسط تیم غیرقانونی  موسوم به” شناسایی” درباره سه حادثه ادعایی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در استان حماه در مارس ۲۰۱۷  ارائه شد.

این حوادث ساختگی توسط تروریست‌ها “جبهه النصره” با کمک بازوی آن یعنی گروه “کلاه سفید ها” مورد حمایت آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان انجام شد.

وزارت امور خارجه توضیح داد: اتخاذ این تصمیم شکاف بین کشورهای عضو سازمان را عمیق تر می كند. این تصمیم نشانگر سیاسی بودن عملکرد سازمان است.

در این بیانیه ای آمده است: این قطعنامه به آمریکا و برخی از کشورهای غربی اجازه می‌ دهد تا از این سازمان به عنوان سکویی برای ایجاد حوادث ساختگی و دروغین علیه جمهوری عربی سوریه و دیگر کشورها به بهانه استفاده از سلاح‌های شیمیایی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و دیکته های شناخته ‌شده استفاده کنند.

وزارت امور خارجه افزود: به جای یکپارچگی تلاش های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی، این قطعنامه یک پیام نادرست به گروه‌های تروریستی است که آن گروه ها را برای انجام نمایش های ساختگی و دروغین شیمیایی با هدف متهم کردن دولت سوریه تشویق می ‌کند.

وزارت امور خارجه توضیح داد: جمهوری عربی سوری استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر فرد و هر جا و در هر شرایطی را به شدت محکوم و تاکید می کند: دروغ پردازی ها آمریکا، فرانسه، انگلستان و دیگر  کشورهای غرب که دولت سوریه را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم می ‌کنند کاملا مردود است.

غیاث جاویش