آب آشامیدنی الحسکه پس از یک هفته قطعی دوباره وصل شد

الحسکه – سانا

پس از گذشت یک هفته قطعی آب شرب استان الحسکه توسط نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان، آب آشامیدنی بار دیگر وصل شده است.

محمود العکله، مدیر موسسه آب استان حسکه گفت: آب به ایستگاه پمپاژ “علوک” شهر راس العین رسیده است و آماده انتقال به محله های مسکونی استان الحسکه است.

شایان به ذکر است که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان مکررا ایستگاه پمپاژ آب “علوک” را از کار می اندازند درحالی که تصفیه‌خانه علوک، تنها منبع آب تامین کننده نیاز ساکنان شهر حسکه و حومه‌های شرقی، غربی و شمالی آن، مجتمع های مسکونی و روستاهای واقع در آن است.