زخمی 4 نفر در پی انفجار یک ماشین بمبگذاری شده در حومه شمالی شرقی حلب

حلب-سانا

بر اثر انفجار یک خودروی بمب گزاری شده در شهر الباب در حومه شمالی شرقی حلب که گرو های تروریستی حمایت شده از اشغالگران ترکیه در آن استقرار دارند، 4 نفر زخمی شدند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند: این ماشین بمب گزاری شره را در نزدیکی یک بازاری مشهور به قاچاق بنزین در شهر الباب منفجر و خسارت های مادی در مکان انفجار آن وارد شده است.

ايهم حسون