کارخانه های درعا همچنان پابرجاست

درعا-سانا

پس از اینکه کارخانه اصلی کفاشی خودشان در سال 2012 به دست تروریست ها لطمه و آسیب دیده بود این روزها و بعد از 8 سال توقف، کارگران آن علیرغم کمبود امکانات با عزم و اراده دست به کار شدند.

مدیر کارخانه مهندس عماد رفاعی به خبرگزاری سانا بیان داشت: توانسته ایم تجهیزات اصلی را از جمله قیچی های چرمی و ماشین های خیاطی و تعداد کم  کارگران فراهم کرده و چرخه ای تولید مجددا راه اندازی کنیم.

وی تصریح کرد این کارخانه به صورت روزانه حدود 100 کفش را تولید کرده و به کارخانه کفش سازی سویدا برای تکمیل و جمع و جور آن  ارسال می کند.

رفاعی در پایان گفت ما مد نظر داریم تمامی نیازمندی های شهروندان را با قیمت های ویژه تامین کنیم.

ایهم حسون