رئیس جمهور کوبا: اقدامات اجباری که به کشورهای مستقل تحمیل شده غیر انسانی است و باید لغو شود

هاوانا-سانا

میگل دایاز کانل رئیس جمهوری کوبا مجددا تاکید کرد: اقدامات اجباری یکجانبه ای که به دلیل مواضع سیاسی آنها به کشورهای مستقل تحمیل شده غیر انسانی است و باید لغو شود، به ویژه با توجه به همه گیر کرونا.

وی در اجلاس جهانی مجازی سازمان بین المللی کار ، با اشاره به اینکه محاصره آمریکا علیه کوبا همزمان با شیوع ویروس کورونا یک روند صعودی و جنایی را طی کرد ، خاطرنشان کرد: کوبا علی رغم درد و رنج ناشی از این محاصره ، با همه گیری روبرو می شود.