وزارت خارجه مصر در پاسخ خود به دخالت های آنکارا کاردار ترکیه را در قاهره احضار کرد

قاهره -سانا

وزارت خارجه مصر با احضار کاردار ترکیه در قاهره مراتب اعتراض خود را به دخالت های این کشور در امور داخلی مصر اعلام کرد.

وزارت خارجه مصر ضمن فراخوانی کاردار ترکیه در قاهره مراتب اعتراض خود را به ادامه دخالتهای ترکیه در امور داخلی مصر به ویژه در زمینه احکام قضایی صادره ابراز داشت.

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای با اشاره به اعتراض ترکیه به احکام دستگاه قضایی مصر در صدور حکم اعدام برای برخی اعضای اخوان المسلمین که در کشتن برخی افراد پلیس دخالت داشته اند آن را بی توجهی به خانواده کشته شدگان و حق آنها در اجرای عدالت توصیف کرد.

در این بیانیه مواضع اتخاذ شده از سوی مقامات ترکیه کذب و خیالپردازی اعلام شده و آمده است: ترکیه بهتر است به امور داخلی خود توجه کند و به جای دخالت کردن در امور داخلی دیگران موارد نقض حقوق بشر را متوقف کند. دولت ترکیه با سابقه حقوقی که دارد در شرایطی نیست که بخواهد به دیگران درس بدهد.

 

هاني طعمه-نيرمين خليل

ت-م