چین مجددا خواستار رفع اقدامات اقتصادی علیه سوریه شد

سازمان ملل-سانا

نماینده دائم چین در سازمان ملل از کشورهای مربوطه خواست تا اقدامات اجباری یکجانبه اعمال شده بر سوریه را فوراً لغو کنند.

به نقل از شینهوا، «جانگ جون» سفیر دائم چین در سازمان ملل روز گذشته در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه افزود: تا زمانی که اقدامات اجباری یکجانبه علیه سوریه برداشته نشود هیچ پیشرفت اساسی در اوضاع بشردوستانه در سوریه حاصل نخواهد شد.

او گفت: برخی کشورها در حالی که ادعا می کنند نگران رنج غیرنظامیان سوریه هستند اقدامات اجباری یکجانبه اضافی را بر سوریه تحمیل کرده و به رنج مردم افزوده اند.

این مقام چینی اعلام کرد بار دیگر از شورای امنیت می خواهیم به این مساله مهم رسیدگی کند از کشورهای ذیربط هم می خواهیم فوراً اقدامات اجباری یکجانبه اعمال شده بر سوریه را لغو کنند.

جانگ تصریح کرد: ما همچنین خواستار ارزیابی جامع دفتر هماهنگی امور بشردوستانه در مورد تاثیر اقدامات اجباری یکجانبه بر اوضاع کلی انسان دوستانه در سوریه هستیم تا توسط دبیرکل در گزارشی متمرکز به شورای امنیت ارائه شود.

شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه در مورد پیش نویس قطعنامه ارایه شده توسط آلمان و بلژیک در مورد تجدید دستور کار مکانیزم مرزی در سوریه رای گیری کرد که به دلیل مخالفت چین و روسیه پیش نویس این قطعنامه تصویب نشد.

نماینده چین در سازمان ملل با اشاره به تاثیر اقدامات اجباری یکجانبه گفت: این اقدامات بحران اقتصادی و بشردوستانه در سوریه را بیش از پیش تشدید کرده است.

او یاداوری کرد سال ها مجازات غیرقانونی تاثیر غیرقابل انکاری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی سوریه، معیشت مردم و رنج غیرنظامیان بی گناه ایجاد کرده است اقدامات اجباری یکجانبه همچنین ظرفیت سوریه برای پاسخگویی به کرونا را به شدت تضعیف کرده است.

این مقام چینی تاکید کرد چین اصلاحاتی را به این قطعنامه پیشنهاد کرده بود اما نادیده گرفته شده است لذا چین مجبور است در برابر چنین قطعنامه ای رای منفی دهد.

جانگ بهبود اوضاع بشردوستانه در سوریه را از مسئولیت های اصلی دولت سوریه اعلام کرد و گفت: باید حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه رعایت شود.

نماینده دائم چین در سازمان ملل در مورد کمک چین به سوریه گفت که چین به وضعیت انسانی در سوریه اهمیت زیادی می دهد و از جامعه جهانی و آژانس های سازمان ملل در قدم برداشتن از کمک های بشردوستانه برای مردم سوریه حمایت می کند.