دیدار نخست وزیر با شورای اتحادیه اتاق های کشاورزی و شورای اتحادیه صنایع دستی

دمشق – سانا

حسين عرنوس نخست وزیر امروز با شورای اتحادیه اتاق های کشاورزی دیدار و گفتگو کرد.

مواضیعی از جمله  ایجاد شرکت‌هایی تولیدی و بازاریابی محصولات کشاورزی، ایجاد واحدهای تولیدی کوچک در روستاها، تقویت نقش اتحادیه اتاق های کشاورزی، عرضه و فروش مستقیم محصولات کشاورزی به شهروندان در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران بر سر ادامه تلاش ها برای توسعه بخش کشاورزی و غلبه بر چالش ها و افزایش هماهنگی بین وزارتخانه های کشاورزی، صنعت، اقتصاد و اتحادیه اتاق های کشاورزی به توافق رسیدند.

نخست وزیر در این دیدار تاکید کرد: بخش کشاورزی ستون اصلی امنیت غذایی است.

وی خواستار تقویت نقش اتحادیه کشاورزان و یكپارچگی همه تلاش ها برای رونق گرفتن مجدد بخش کشاورزی شد.

نخست وزیر همچنین با شورای اتحادیه صنایع دستی دیدار و گفتگو کرد.

حاضران در این دیدار ضمن تاکید بر نقش اتحادیه صنایع دستی در بازار داخلی خواستار حمایت از صنعت چرم شدند.

تامین برق مورد نیاز واحد های تولیدی در منطقه صنایع دستی/کفربهم/ در حماه نیز در این دیدار مورد تایید قرار گرفت.

غیاث جاویش