علیرغم چالش ها، تولید در شهرکت عمومی ریسندگی و بافندگی لاذقیه همچنان ادامه دارد

لاذقیه – سانا

علیرغم چالش‌های ناشی از شرایط کنونی مقابله با ویروس کرونا و اقدامات تحمیلی بر سوری ‌ها  و آنچه موسوم به ” قانون سزار، کارگران شهرکت عمومی ریسندگی و بافندگی لاذقیه نهایت تلاش خود را برای تضمین ادامه گردش تولید داخلی جهت تامین نیازهای بازار داخلی و حمایت از اقتصاد ملی به کار می گیرند.

خبرنگار /سانا/ از مقر شرکت ریسندگی و بافندگی لاذقیه بازدید و با تعدادی از کارگران و کارمندان گفتگو کرد.

کارگران ضمن ابراز اطمینان از توانایی سوری‌ها برای غلبه بر این مرحله‌ دشوار اعلام کردند: هیچ چیز سوری‌ها را از انجام وظایف خود منصرف نخواهد کرد.

آنان همچنین بیان کردند: کشورهای استعماری و پس از ناکام ماندن تروریست ها مزدور خود متوسل به آنچه موسوم به “قانون سزار” شدند که یک فصل جدید از جنگی است که هدف آن تضعیف سوریه به شمار می رود.

در همین راستا مهندس نبيل ريا مدیر فنی شرکت به خبرنگار/سانا/ توضیح داد: سوری ها که طی بیش از ده سال در راه میهن خود جان فشانی کردند از قانون سزار نمی ترسند.

وی تاکید کرد: سوری ها برای ادامه به مسیری که سربازان شجاع ما با خون خود ترسیم کردند مصمم هستند.

غیاث جاویش