حملات توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه به روستاهای در منطقه ابو راسین در حومه شمالی حسکه

حسكه-سانا

توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه به روستاهای در منطقه ابو راسین در حومه شمالی حسکه حمله کردند.

منابع محلی به خبرنگار /سانا/ گزارش داد: نیروهای اشغالگر رژیم ترکیه دست به شلیک خمپاره های موشکی علیه روستاها وشهرک های در حومه حسکه زدند منطقه ابو راسین در ریف شمالی شرقی حسکه را هدف قرار دادند.

نور جریش