قطع آب شرب جان هزاران نفر از اهالی استان حسکه را تهدید می کند

حسكه-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه نقض حقوق بشر در قبال اهالی شهر حسکه را با کنترل بر ایستگاه پمپاژ آب علوک و استفاده از آب به عنوان اسلحه برای تشنگی اهالی و تهدید به زندگی حدود یک میلیون نفر ،ادامه می دهند ، به خصوص که این ایستگاه تنها منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی آنها است.

با شروع فصل تابستان و افزایش دمای هوا در استان حسکه و همچنین افزایش روز افزون نیاز به آب ، نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن آب را قطع و چندین بار خطوط انتقال آب ايستگاه پمپاژ آب “علوک” را تخریب کرده اند که آخرین این اقدامات دیروز اتفاق افتاد.

اهالی این استان خشمگینی خود را نسبت به این اقدامات جنایتکارانه که توسط اشغالگر ترکیه صورت می گیرد، ابراز کردند و گفتند:  قطع آب توسط اشغالگر ترکیه جنایتی علیه بشریت محسوب می شود و سازمان های بین المللی باید برای توقف چنین اقدامات مداخله کنند ، زیرا قطع آب جان هزاران نفر از اهالی استان حسکه را تهدید می کند.

اهالی با تاکید بر لزوم تعمیر این ایستگاه افزودند: امروز هشتمین روز متوالی است که اهالی بدون آب زندگی می کنند و این امر یکی از بزرگترین مشکلات محسوب می شود و آزادگان جهان باید به این مشکل بزرگی را که برای اهالی این استان ایجاد شده رسیدگی کنند و همچنین باید جلوی این اقدامات جنایتکرانه اشغالگر علیه اهالی بگیرند.