برپایی تظاهرات علیه اشغالگری آمریکا‏ توسط هالی روستای طرطب در حومه شهر القامشلی

حسكه-سانا

اهالی روستای طرطب در حومه شهر القامشلی با برپایی تظاهرات علیه اشغالگری آمریکا‏، خواستار خروج نیروهای اشغالگر شدند.

خبرنگار سانا در حسکه کفت: صدها نفر از اهالی روستای “طرطب” در حومه شهر القامشلی امروز علیه حضور غیر قانونی نیروهای اشغالگری آمریکا تظاهر کردند و خواستار خروج آنها از خاک سوریه و توقف اقدامات اقتصادی یکجانبه علیه ملت سوریه و غیره از اقدامات از جمله غارت ثروت سوریه شدند.

خبرنگار افزود: اهای در این تظاهرات بر مخالفت خود با آنچه موسوم به “قانون قیصر” تاکید و خواستار توقف سرقت نفت سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی و خروج این اشغالگر از سرزمین های کشور شدند.