بوشکوف اتهامات از وجود مذاکرات بین روسیه و عربستان را برای تغییر موضع مسکو در سوریه منتفی می سازد

مسکو-سانا

الکسی بوشکوف رئیس کمیسیون سیاست خارجی در مجلس دومای روسیه، اتهاماتی را که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آورده است، منتفی می سازد. این روزنامه نوشته بود که مذاکرات بین روسیه و عربستان برای تغییر موضع مسکو در سوریه وجود دارد. بوشکوف این مقاله را “دروغی” توصیف کرده است.

سایت روسیه امروز به نقل از بوشکوف نوشت که هیچ مذاکراتی درباره کاهش عربستان سعودی تولید نفت در ازای رها کردن مسکو از پشتیبانی دولت سوریه بین روسیه و عربستان سعودی وجود ندارد و این امر دورغ است.

م.خ

ت-م