گروه های /قسد/ برای چهارمین روز مانع ورود کارمندان شرکت برق و مؤسسه غلات به مقر کار خود می شوند

حسكه – سانا

گروه های /قسد/ برای چهارمین روز از ورود کارکنان شرکت عمومی برق و مؤسسه غلات به مقر کار خود جلوگیری می کنند.

مدیر کل شرکت برق به خبرنگار/سانا/ گفت: کارکنان این شرکت به تحصن مقابل مقر شرکت ادامه می‌دهند و بر ورود به مقر شرکت برای تداوم ارائه خدمات پافشاری می‌کنند.

شایان به ذکر است که گروه های/قسد/ به زور سلاح، ساختمان اداره مؤسسه عمومی غلات سوریه در محله غویران، ساختمان شرکت عمومی برق حسکه، شهرک ورزشی علاوه بر بخشی از ساختمان های واحدهای مسکونی /السكن الشبابی/، انجمن انفورماتیک سوریه و اداره صنعت، اداره گردشگری، اداره امور محیط زیست، اداره پلیس جاده ای، اداره ثبت احوال و بانک تجاری  را اشغال و کارکنان این نهادها را بیرون کردند.

غياث