روحانی: آمریکا و برخی از کشورهای دیگر برای افزایش تنش در سوریه سعی دارند

تهران-سانا

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید کرد که آمریکا و برخی از کشورها از طریق حمایت از تروریسم در سوریه برای افزایش تنش در سوریه تلاش دارند.

روحانی طی یک سخنرانی در نشستی با اعضای دولت ایران امروز گفت: آمریکا و برخی از کشورها همواره به دنبال اخلال در روابط دولت و ملت  سوریه و فشار اقتصادی و امنیتی به سوریه و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از گروه های تروریستی بودند، اما ما به دنبال صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم و احیای آزادی بیشتر در سوریه بودیم و تحت عنوان روند آستانه با ترکیه و روسیه همکاری کردیم. امروز بعد از شهر نیز اجلاس ما به صورت ویدئوکنفرانسی برقرار خواهد شد.

وی افزود: در روزهای گذشته آمریکا شکست سیاسی بزرگ خورد، این است که 14 عضو شورای امنیت از برجام تعریف کرده و آن را تأیید و پشتیبانی کردند. این 14 عضو از برجام و قطعنامه 2231 حمایت کردند.