واکنش وزارت امور خارجه کشور به نشست بروکسل

دمشق – سانا

وزارت امور  خارجه کشور بیانیه رسمی را درباره نشست بروکسل صادر و تأکید کرد این نشست ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه است.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: نشست بروکسل درباره سوریه و نتایج آن ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا، اتحادیه اروپا و نظام‌های وابسته به آن‌ها علیه سوریه است؛ سیاست‌هایی که شکستشان ثابت شده است.

در این بیانیه آمده است: این نظام‌ها از تروریسم حمایت کرده و خون سوری‌ها را ریختند، دستاوردهایشان را به باد دادند، نفت و گندم و منابع و آثار باستانی‌شان را به سرقت بردند، در روند بازسازی کشور و بازگشت آوارگان کارشکنی کردند و تحریم‌هایی را علیه مردم اعمال کردند. این نظام‌ها هرگز نمی توانند ادعا کنند که از مردم سوریه حمایت می‌کنند و هرگز نمی‌توانند جنایت‌های خود را پشت نقاب دروغین کمک انسانی پنهان کنند.

در این بیانیه آمده است: ما چنین نشست‌هایی را محکوم و آن را مداخله آشکار در امور داخلی سوریه می‌دانیم. تنها کمکی که این نظام‌ها می‌توانند به سوریه بکنند توقف حمایت از تروریسم و احترام به حاکمیت سوریه و عدم مداخله در امور داخلی آن است. سوری‌ها با امکانات خودشان می‌توانند با محاصره اقتصادی ظالمانه و تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی مقابله کنند. آینده سوریه را خود مردم تعیین می‌کنند. فشارهای سیاسی و اقتصادی هرگز در گرفتن اراده آزاد سوری‌ها موفق نخواهد شد.