رتبه اول سوریه در تولید گیلاس در بین کشورهای عربی

دمشق – سانا

وزارت کشاورزی و اصلاع اراضی زراعی از پیش بینی برداشت بیش از 49896 تن گیلاس از باغات سوریه خبرداد.

مدیر بخش تولیدات کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: سوریه دارای رتبه نخست تولید گیلاس در بین کشورهای عربی است.

وی افزود: سال گذشته سوریه نیز با تولید 55 هزار تن گیلاس در سکوی ششم تولید این محصولدر سطح جهانی قرار گرفته است.

مدیر بخش تولیدات کشاورزی علت افت توليد را شرايط نامساعد آب و هوا عنوان و خاطر نشان کرد: طی سال گذشته 74527 اصله نهال در نهالستان های وزارت کشاورزی تولید شد.

غیاث