اشغال تعدادی از ساختمان های دولتی در حسکه توسط گروه های /قسد/ مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا

حسكه – سانا

گروه های /قسد/ مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا با توسل به زور شماری از ساختمان ها، پایگاه ها و نهادهای دولتی در شهر حسکه را به اشغال خود در آوردند.

خبرنگار /سانا/ اعلام کرد: گروه های/قسد/ به زور سلاح، ساختمان اداره مؤسسه عمومی غلات سوریه در محله غویران، ساختمان شرکت عمومی برق حسکه، شهرک ورزشی علاوه بر بخشی از ساختمان های واحدهای مسکونی /السكن الشبابی/، انجمن انفورماتیک سوریه و اداره صنعت، اداره گردشگری، اداره امور محیط زیست، اداره پلیس جاده ای، اداره ثبت احوال و بانک تجاری  را اشغال و کارکنان این نهادها را بیرون کردند.

خبرنگار/سانا/ افزود: گروه های/قسد/ دستورالعمل‌های وارده از سوی متصدیان آن یعنی نیروهای اشغالگر آمریکایی را اجرایی می‌کنند تا این منطقه را به یک منطقه نظامی تبدیل کنند.

در همین راستا، مهندس یوسف قاسم، مدیرکل اداره غلات گفت: گروه های “قسد” کارکنان اداره غلات را بیرون کردند و درهای این اداره را بستند و نگهبانانی قرار دادند و مانع از ورود کارکنان به ساختمان می‌ شوند.

غیاث جاویش