بانک مرکزی نرخ دلار و یورو را برای صرافی ها و حوالجات افزایش داد

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوریه نرخ دلار و یورو را برای صرافی ها و حوالجات افزایش داد.

بانک مرکزی سوریه طی بخشنامه خود نرخ دلار را از 700 لیر به 1256 لیر افزایش داد.

همچنین بانک مرکزی نرخ یورو را به 1413 لیر افزایش داد.