تیم اقتصادی دولت: به انجام تمام اقدامات لازم برای بازگرداندن نرخ ارز به نرخی که قبل از نوسانات غیرقابل ‌توجیه اخیر وجود داشت، ادامه می دهیم

دمشق – سانا

تیم اقتصادی دولت امروز با تشکیل نشستی به ریاست مهندس حسين عرنوس نخست وزیر به بررسی اقدامات بانک مرکزی متعلق به نرخ ارز و بازگرداندن آن به نرخی که قبل از نوسانات غیرقابل ‌توجیه اخیر وجود داشت، پرداخت.

تیم اقتصادی دولت همچنین بر حمایت خود از طرح بانک مرکزی سوریه برای بازگرداندن نرخ ارز به نرخ قبلی و  تقویت نظارت نظارت بر شرکت‌های صرافی تاکید کرد.

تیم اقتصادی دولت نیز یک تصمیم به متعلق به انتقال پول میان استان ها گرفت و بر اساس آن تصمیم شهروندان می توانند ظرف یک هفته پول واريز شده در حساب بانکی خود از شعبه بانک در استان دیگری دریافت نمایند.

رئیس بانک مرکزی در این نشست به ادامه اقدامات این بانک برای تسهیل انتقال پول از طریق کانال‌های بانکی و شرکت‌های صرافی اشاره و بر یکپارچه سازی نقش های تمام بخش‌های دولتی و خصوصی جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز تاکید کرد.

غیاث جاویش