بزرگداشت بیستمین سالگرد درگذشت رهبر موسس حافظ‌ اسد در نشست امروز پارلمان کشورمان

دمشق – سانا

نمایندگان مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل چهارمین جلسه از دور عادی خود به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس بیستمین سالگرد درگذشت رهبر موسس حافظ‌ اسد را بزرگ داشتند.

حموده صباغ رئیس مجلس خلق تاکید کرد: رهبر حافظ ‌اسد در واقع بنیانگذار سوریه مدرن به شمار می رود، سوریه امروز به رهبری آقای رئیس جمهور بشار اسد تصمیم مستقل خود را حفظ کرد و همچنان به راه مقاومت ادامه می ‌دهد و پیروزی بعد از پیروزی در رویارویی با تروریسم و حامیان آن را رقم می زند.

رئیس مجلس خلق توضیح داد: سوریه امروز با بزرگ‌ترین ائتلاف مهاجم تروریستی مواجه است.. این ائتلاف پیمان ناتو، رژیم صهیونیستی و رژیم‌ ترکیه و رژیم های مزدور آمریکا در منطقه را شامل می شود.. با این حال سوریه به دلیل حکمت رئیس ‌جمهور و شجاعت ارتش خود خوب می‌داند که چگونه از مرزها، مردم و استقلال خود دفاع کند.

در این نشست همچنین دستور قانون گذاری شماره/11/ سال /2020/ و پیشنویس قانون تصحیح ماده/7/ قانون شماره /8/ سال /2005/ همچنین به تصویب رسید.

غیاث جاویش