تصویب پیش نویس چندین قانون در نشست امروز پارلمان کشورمان

دمشق – سانا

نمایندگان پارلمان کشورمان امروز دومین اجلاس خود از سیزدهمین دور عادی به ریاست حموده صباغ را تشکیل دادند.

در این اجلاس تعدادی از پیش نویس های قوانین به تصویب رسید و تعدادی از پیش نویس های قانون نیز به کمیته های متخصص ارجاع شد.

پارلمان پیشنویس قانون متعلق به اصلاح برخی از مواد قانون شماره/24/ سال 2006 و اصلاحیه های آن متعلق به شرکت های صرافی را به تصویب رساند.

وزیر دارایی کشورمان با حضور در این نشست به تشریح علل افزایش نرخ ارز پرداخت و گفت: شایعه ها و سفته بازی موجب افزایش نرخ ارز در کشور شد.

وی تاکید کرد: دولت پیامدهای این موضوع را بررسی می کند، برای مبارزه با قاچاق که به اقتصاد ملی آسیب می زند، همگان باید همکاری کنند.

وزیر دارایی گفت: ارز برای حمایت از بخش برق، نفت و گندم استفاده می شود.. دولت حتی یک دلار در بازارها نفروخته است.

غیاث