۲۵ نفر از نیروهای ارتش لبنان در حوادث شب گذشته زخمی شده‌اند

بیروت – سانا

ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش لبنان در هنگام ادای ماموریت خود برای تامین امنیت در شب گذشته، هدف حمله با سنگ و مواد آتشزا قرار گرفت که بر اثر آن ۲۵ نفر از نیروها زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای ارتش لبنان چهار نفر  را به خاطر اقدامات خرابکارانه، بازداشت کردند.

ارتش لبنان بیان کرد: حوادث شب گذشته کشور را در آستانه پرتگاه خطرناک قرار می دهد و به وحدت ملی ضربه می زند و صلح داخلی از بین می برد و دودستگی ایجاد می کند. رهبران از رفتن به دنبال فتنه پرهیز کنند.

در این بیانیه آمده است: باید با مسئولیت و هوشیاری و حکمت برای حفظ صلح داخلی و وحدت ملی و پیشگیری از افتادن در دام فتنه، عمل شود. فرماندهی ارتش لبنان از شهروندان می خواهد که متوجه مرحله خطرناک و حساس کشور باشند و بینش و بصیرت پیش گیرند.