​حمله اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت 11 فلسطینی

قدس اشغالی – سانا

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز بار دیگر به کرانه باختری حمله و یازده فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری وفا، اشغالگران صهیونیست امروز با یورش به شهرهای قدس اشغالی و رام الله و قلیقله، 11 فلسطینی را اسیر کردند.