خان اسعد پاشا یکی از قدیمترین و زیباترین بناهای باستانی مشرق زمین به شمار می رود

دمشق – سانا

خان اسعد پاشا که در شهر قدیمی دمشق قرار دارد یکی از قدیمترین و زیباترین بناهای باستانی مشرق زمین به شمار می رود.

اسعد پاشا والی دمشق در سال 1753 میلادی دستور تاسیس این کاروانسرا در جنوب مسجد جامع اموی را داد تا به محل سکونت تاجران تبدیل شود چون دمشق در آن زمان یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های جاده ابریشم بود.

در سال 1757 دمشق شاهد یک زلزله بزرگ بود که باعث نابودی بخش‌های بزرگی از خان اسعد پاشا شد و در آغاز قرن 19 میلادی، در اوایل قرن نوزدهم تجاران بازار البزوریه این کاروانسرا را بازسازی کردند.

امروز خان اسعد پاشا به فضایی برای برگزاری فعالیت‌های فرهنگی از جمله نمایشگاه‌های هنری، کنسرت‌های موسیقی تبدیل شده‌ است و درهای خود به روی گردشگران و بازدیدکنندگان باز کرد.

غیاث