جعفری: نیروهای اشغالگر آمریکا وترکیه، تروریسم اقتصادی که به مثابه جنایات جنگی است از طریق آتش زدن غلات کشاورزی در جزیره سوريه؛ مرتکب می شوند

نیویورک-سانا

دکتر بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان بین الملل گفت: دولت های آمریکا وانگلیس وفرانسه وترکیه ورژیم صهیونیستی از مرحله جنگ نیابتی که از طریق ارائه حمایت ومسلح کردن گروه های تروریستی فرامرز وشبه نظامیان جدایی طلب صورت می گرفت اکنون به سمت جنگ مستقیم از طریق ارتکاب تجاوز واشغالگری نظامی مستقیم وسرقت وغارتگری وتخریب ثروت های طبیعی ومنابع انرژی سوریه وقطع آب شرب وآتش زدن غلات واعمال حداکثری تحریم اقتصادی یکجانبه علیه مردم سوریه, منتقل شده اند.

جعفری با ارسال یک شکایت نامه رسمی به دبیر کل سازمان بین الملل ورئیس شورای امنیت علیه دولت های آمریکا وانگلیس وفرانسه وترکیه ورژیم صهیونیستی؛ توضیح داد: نیروهای اشغالگر آمریکا وترکیه عمدا دست به آتش زدن غلات کشاورزی در منطقه جزیره سوریه به هدف خالی کردن سبد غذایی سوریه, می زنند واین جنایت نشانگر تروریسم اقتصادی جدید که به مثابه جنایات جنگی محسوب می شود, وتوسط این نیروها در حق مردم سوریه مرتکب می شود

جعفری افزود: در این جنایت گروه های تروریستی وشبه نظامیان جدایی طلب وابسته به نیروهای اشغالگر شریک هستند واکنون به گلوله باران شهرها ومناطق وتخریب زیربنایی واخراج شهروندان از منازل واملاکشان همزمان با ارتکاب قتل وغارت وگروگان گیری وسرقت مسلحانه اهالی واملاک آنان, ادامه می دهند.

جعفری اظهار کرد که اطلاعات در دسترسی ثابت می کند که جنایت آتش زدن مزارع گندم در سوریه جزو لا ینفک تروریسم اقتصادی آمریکایی غربی مستمر علیه سوریه است.

وهدف این جنایت منع شهروندان از کاشت وزراعت اراضی کشاورزی که از کنترل گروه های تروریستی بازپس گرفته, واحیا شده وبه زیر کاشت گندم وجو رفته, است.

جعفری اشاره کرد که بالگردهای آپاتشی وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکا عمدا اقدام به شلیک بادکنک های حرارتی با نزدیک شدن زمان برداشت غلات گندم وجو؛ زدند وموجب آتش سوزی مزارع گندم وجو در عده ای از روستاهای شهرک شدادی واقع جنوب شهر حسکه شد. همچنان گروه از مزدوران اشغالگر ترکیه ای دست به آتش زدن تعدادی از مزارع گندم وجو در شهرک های تل تمر وابو راسین در حومه حسکه وشلیک خمپاره به مزارع؛ زدند که باعث آتش سوزی هزاران هکتار شد.

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: ثبت /19/ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا.. بهبودی دو نفر مبتلا به ویروس کرونا در کشور

دمشق-سانا وزارت بهداشت اعلام کرد: 19 مبتلای جدید به ویروس کرونا  در کشور ثبت شد، …