دستگیری 4 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز /4/ فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری بازداشت کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهرک های دورا و بیت آمر در الخلیل و ترقومیا در الخلیل یورش بردند و /4/ فلسطینی بازداشت کردند.