دستور رئیس جمهور برای تمدید مهلت قانونی تعیین شده در قانون مالیات و عوارض از 22/3/2020

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد با صدور دستور شماره /12/ مهلت های قانونی تعیین شده در قانون مالیات و عوارض را از تاریخ 22/3/2020 یعنی تاریخ شروع اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی برای مقابله با گسترش ویروس کرونا تمدید کرد.