بازگشایی دانشگاه های سوریه پس از تعلیق دو ماه و نیم در چارچوپ مقابله با ویروس کرونا و تعهد به تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با آن ویروس

از سرگیری برگزاری آزمون های نیمسال دوم 2019-2020 پس از تعلیق دو ماه و نیم در چارچوپ مقابله با ویروس کرونا و تعهد به تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با آن ویروس … دانشگاه الفرات در حسکه

بازگشایی دانشگاه ها به هدف اتمام نیمسال دوم 2019-2020 پس از تعلیق دو ماه و نیم در چارچوپ مقابله با ویروس کرونا و تعهد به تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با آن ویروس … دانشگاه طرطوس

دانشگاه تشرین در لاذقیه

دانشگاه دمشق

دانشگاه البعث در حمص